Прадукцыя

АЛЬБОМ. БЕЛАРУСКІЯ ЗЕМЛІ НА КАРТАХ XVII – ДРУГОЙ ПАЛОВЫ XVIII СТ.

АЛЬБОМ. БЕЛАРУСКІЯ ЗЕМЛІ НА КАРТАХ XVII – ДРУГОЙ ПАЛОВЫ XVIII СТ.
Апiсанне
У выданнi выкарыстаны карты XVII – другой паловы XVIII ст., змешчаныя ў другiм томе Вялiкага гiстарычнага атласа Беларусi. Складальнiк нарыса Л. Р. Казлоў.
Альбом. 44 старонкi.